Hình thức mà bạn chọn khi học thêm ?

Học với các giáo viên tại trường mình học

Học tại các lò luyện có các thầy giỏi

Học tại các lớp chất lượng cao của các giáo viên giỏi

Không cần bồi dưỡng thêm


Có cần phải luyện thi để thi đại học 2015 ?

Không, vì với một kỳ thi quốc gia nên sẽ dễ dàng vào đại học hơn

Có, vì muốn vào các trường top đầu vẫn rất khốc liệt

Không cần phải luyện thi bất kể hình thức thi thế nào

Vẫn nên luyện thi để tăng khả năng đạt được mục tiêu