Trắc nghiệm EQ

Trắc nghiệm khả năng suy luận

Trắc nghiệm khả năng suy luận

Bài trắc nghiệm sau cho biết khả năng suy luận của bạn

Đăng lúc: 28-05-2015 11:55:29 AM | Đã xem: 3334 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trắc nghiệm EQ
EQ của bạn thế nào

EQ của bạn thế nào

( Luyện trắc nghiệm) - EQ là từ viết tắt từ Emotional Intelligence, hoặc Emotional Quotient - EQ hay được dịch ra là trí thông minh cảm xúc. EQ thể hiện khả năng của một người hiểu rõ chính bản thân mình cũng như thấu hiểu người khác

Đăng lúc: 14-04-2015 11:25:27 AM | Đã xem: 3140 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trắc nghiệm EQ
Trắc nghiệm chỉ số cảm xúc bản thân (EQ)

Trắc nghiệm chỉ số cảm xúc bản thân (EQ)

Trắc nghiệm chỉ số cảm xúc (EQ) nhằm giúp bạn tìm hiểu và cải thiện bản thân chứ không phải để tìm kiếm lỗi lầm. Vì vậy, hãy đánh giá bản thân qua các tình huống dưới đây và cho điểm mỗi câu từ 1 đến 5 điểm (1 là có ít và 5 là có nhiều).

Đăng lúc: 30-01-2015 10:39:33 AM | Đã xem: 8280 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Trắc nghiệm EQ