Tính chất của sóng điện từ

Đã xem 6018
Sóng điện từ có những tính chất sau:
- Trong quá trình lan truyền, nó mang theo năng lượng.
- Tuân theo các quy luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ.
- Tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.

Từ khóa: Tính chất của sóng điện từ, thuật ngữ

Đã xem 6018
Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 7 đánh giá
3.7 Click để đánh giá bài viết