Tiên đề về trạng thái dừng

Đã xem 1867
Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ

Từ khóa: Tiên đề về trạng thái dừng, thuật ngữ

Đã xem 1867
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 Click để đánh giá bài viết