Tiên đề về sự hấp thụ năng lượng của nguyên tử

Đã xem 1371
Nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng mà hấp thụ được một photon có năng lượng hf đúng bằng hiệu - thì nó chuyển sang trạng thái dừng có năng lượng lớn hơn.

Từ khóa: Tiên đề về sự hấp thụ năng lượng của nguyên tử, thuật ngữ

Đã xem 1371
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 Click để đánh giá bài viết