Tiên đề về sự bức xạ năng lượng của nguyên tử

Đã xem 1436
Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng  sang trạng thái dừng có năng lượng  nhỏ hơn thì nguyên tử phát ra một photon có băng lượng đúng bằng hiệu -

Từ khóa: Tiên đề về sự bức xạ năng lượng của nguyên tử, thuật ngữ

Đã xem 1436
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 Click để đánh giá bài viết