Thuyết lượng tử năng lượng của Plăng

Đã xem 2131
Lượng tử năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định, gọi là lượng tử năng lượng. Lượng tử năng lượng, kí hiệu ε, có giá trị bằng: ε=hf

Từ khóa: Thuyết lượng tử năng lượng của Plăng, thuật ngữ

Đã xem 2131
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
5 Click để đánh giá bài viết