Sự tán sắc ánh sáng

Đã xem 2021
Sự tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm ánh sáng đơn sắc khác nhau.

Từ khóa: Sự tán sắc ánh sáng, thuật ngữ

Đã xem 2021
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
5 Click để đánh giá bài viết