Số lượng tử spin

Đã xem 3085
Mỗi hạt sơ cấp có momen động lượng và momen từ riêng đặc trưng cho chuyển động nội tại và bản chất của hạt. Momen này được đặc trưng bằng số lượng tử spin.

Từ khóa: Số lượng tử spin, thuật ngữ

Đã xem 3085
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
3 Click để đánh giá bài viết