Quay không đồng bộ

Đã xem 2488
Nếu đặt giữa hai cực của một nam châm hình chữ U một khung dây và quay đều năm châm hình chữ U thì khung dây quay theo với tốc độ góc nhỏ hơn tốc dộ góc của nam châm. Ta nói khung dây quay không đồng bộ với từ trường.

Từ khóa: Quay không đồng bộ, thuật ngữ

Đã xem 2488
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 Click để đánh giá bài viết