Phương trình sóng

Đã xem 1713
Nếu dao động của nguồn có dạng  thì phương trình sóng tại điểm M cách nguồn một khoảng x theo phương truyền sóng có dạng

Từ khóa: Phương trình sóng, thuật ngữ

Đã xem 1713
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 Click để đánh giá bài viết