Phản ứng phân hạch dây truyền

Đã xem 3005
Các nơtron sinh ra sau mỗi phản ứng phân hạch lại có thể bị hấp thụ bởi các hạt nhân ở gần đó, và cứ thế sự phân hạch tiếp diễn thành một dây truyền. Số phân hạch tăng lên rất nhanh trong một thời gian rất ngắn, ta có phản ứng phân hạch dây truyền.

Từ khóa: Phản ứng phân hạch dây truyền, thuật ngữ

Đã xem 3005
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 Click để đánh giá bài viết