Phân tích quang phổ

Đã xem 1677
Phân tích quang phổ là phương pháp vật lí dùng để xác định thành phần hóa học của một chất (hay hợp chất), dựa vào việc nghiên cứu quang phổ của ánh sáng do chất ấy phát ra hoặc hắp thụ.

Từ khóa: Phân tích quang phổ, thuật ngữ

Đã xem 1677
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 Click để đánh giá bài viết