Pha

Đã xem 3440
(ωt + ϕ) gọi là pha của dao động tại thời điểm t, pha chính là đối số của hàm cosin và là một góc. Với một biên độ đã cho thì pha xác định li độ x của dao động

Từ khóa: Pha, thuật ngữ

Đã xem 3440
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 Click để đánh giá bài viết