Nguồn âm chuyển động lại gần máy thu đứng yên

Đã xem 1955
Tần số máy thu thu được trong trường hợp này là
f là tần số do máy phát phát ra
v là tốc độ truyền sóng
 là tốc độ tương đối giữa máy thu và máy phát.

Từ khóa: Nguồn âm chuyển động lại gần máy thu đứng yên, thuật ngữ

Đã xem 1955
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 Click để đánh giá bài viết