Lân quang

Đã xem 3026
Lân quang là sự phát quang có thời gian phát quang dài ( s trở lên); nó thường xảy ra với chất rắn. Các chất rắn phát quang loại này gọi là chất lân quang.

Từ khóa: Lân quang, thuật ngữ

Đã xem 3026
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 Click để đánh giá bài viết