Khối lượng tới hạn

Đã xem 2775
Để giảm thiểu số nơtron bị mất vì thoát ra ngoài nhằm đảm bảo hệ số nhân nơtron k không bé hơn 1 thì khối lượng nguyên liệu phải có một giá trị tối thiểu, gọi là khối lượng tới hạn.

Từ khóa: Khối lượng tới hạn, thuật ngữ

Đã xem 2775
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 Click để đánh giá bài viết