Định luật bảo toàn số nuclôn

Đã xem 2482
Trong phản ứng hạt nhân, tổng số nuclôn của các hạt tương tác bằng tổng số nuclôn của các hạt sản phẩm.

Từ khóa: Định luật bảo toàn số nuclôn, thuật ngữ

Đã xem 2482
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
4 Click để đánh giá bài viết