Định luật bảo toàn động lượng

Đã xem 1618
Véc-tơ tổng động lượng của các hạt tương tác bằng véc-tơ tổng động lượng của các hạt sản phẩm.

Từ khóa: Định luật bảo toàn động lượng, thuật ngữ

Đã xem 1618
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 Click để đánh giá bài viết