Dao động tuần hoàn

Đã xem 4279
Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái của vật được lặp lại như cũ, theo hướng cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau xác định

Từ khóa: Dao động tuần hoàn, thuật ngữ

Đã xem 4279
Tổng số điểm của bài viết là: 37 trong 8 đánh giá
4.6 Click để đánh giá bài viết