Đặc điểm của sóng điện từ

Đã xem 6311
- Maxwell đã chứng minh được là tốc độ lan truyền của sóng điện từ trong chân không bằng tốc độ ánh sáng, tức xấp xỉ 300.000km/s
- Sóng điện từ là sóng ngang. Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng là λ=cT trong đó c là tốc độ ánh sáng, T là chu kì của dao động điện từ
- Sóng điện từ có thể truyền cả trong chân không. Đây là sự khác biệt giữa sóng điện từ và sóng cơ.

Từ khóa: Đặc điểm của sóng điện từ, thuật ngữ

Đã xem 6311
Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 9 đánh giá
2 Click để đánh giá bài viết