Cách tử nhiễu xạ

Đã xem 5916
Cách tử nhiễu xạ là một hệ thóng nhiều khe rất hẹp giống nhau, song song cách đều và nằm trong cùng một mặt phẳng

Từ khóa: Cách tử nhiễu xạ, thuật ngữ

Đã xem 5916
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 5 đánh giá
2.6 Click để đánh giá bài viết