Bức xạ tử ngoại

Đã xem 3001
Bức xạ không nhìn thấy có bước sóng ngắn hơn 0.38 µm đến cỡ  (nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím) được gọi là tia tử ngoại (hay bức xạ tử ngoại).

Từ khóa: Bức xạ tử ngoại, thuật ngữ

Đã xem 3001
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
4.5 Click để đánh giá bài viết