Biên độ

Đã xem 3366
Biên độ là giá trị cực đại của li độ x ứng với lúc cos(ωt + ϕ) = 1Biên độ luôn luôn dương.

Từ khóa: Biên độ, thuật ngữ

Đã xem 3366
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 Click để đánh giá bài viết