Biên độ sóng

Đã xem 1882
Biên độ sóng tại mỗi điểm trong không gian chính là biên độ dao động của phần tử môi trường tại điểm đó

Từ khóa: Biên độ sóng, thuật ngữ

Đã xem 1882
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
5 Click để đánh giá bài viết